Dlaczego ja?

To jest podstawowe pytanie jakie powinien zadać sobie każdy kandydat do Rady Miasta, czy na inną funkcję, która ma na celu reprezentowanie ludzi, czy to w lokalnej społeczności, czy w aspekcie ogólnopolskim.

Ja na to pytanie odpowiadam – chęć zmiany.

Jestem Tyszaninem i pragnę żyć w coraz lepszym miejscu, dlatego angażuję się społecznie, charytatywnie oraz w każdy inny możliwy sposób, który ma na celu rozwój mojej lokalnej społeczności.

Poniżej znajdziecie Państwo wybrane z moich aktywności, które potwierdzają hasło:

DZIAŁANIA ZAMIAST OBIETNIC

 

Important!

Powiedzieli o mnie:
Jestem przekonany, że społeczne i obywatelskie zaangażowanie tak ambitnych i wartościowych osób jak Pan Bartosz przełoży się na wymierne korzyści dla mieszkańców Tychów.

Lucjan Karasiewicz
Poseł na Sejm RP

Od prawie 10 lat angażuję się w życie Tychów, m.in. poprzez:

  • od roku 2005 do teraz – członek organizacji pozarządowych, w których aktywnie działam

  • od ponad 6 lat szkolę w ramach projektów unijnych oraz charytatywnie grupy osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym, szczególnie 45-50+ – gdzie osiągam znaczące sukcesy

  • rok 2010 do 2012Lider Rejonu (koordynator) Projektu Szlachetna Paczka w mieście Tychy

  • rok 2010 – koordynator akcji Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj

  • rok 2009 – koordynator akcji społecznej „Masz głos – masz wybór” oraz projektu „Pępek Europy” na terenie naszego miasta

  • rok 2009 – aktywnie działałem na rzecz stworzenia Rady Osiedla ABC – zostałem przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla ABC

  • rok 2009 – współorganizowałem biesiadę „Przegodej do Sąsiada” w Urbanowicach

  • rok 2006 i 2008 – współorganizowałem Piknik Tyszanie-Tyszanom pod Bramą Słońca

  • rok 2005 – akcja na rzecz zniesienia ograniczeń w kursowaniu linii nr 1, 14, 33 i E-2 (popularna „jedynka” w tym czasie miała kursować zamiast z dworca PKP na oś. A to z Subli – spowodowałem z Państwem, że rozpoczynała swoje kurs na oś. A)

 

Important!

Powiedzieli o mnie:
Bartek jest cierpliwym trenerem, który ma dobry kontakt z dojrzałymi ludźmi. Jest komunikatywny i potrafi prowadzić merytoryczne dyskusje. Będzie nas dobrze reprezentował w Radzie Miasta.

Danuta Żelazek
mieszkanka osiedla C, lat 66

Moje doświadczenie jest także poparte wiedzą – ukończyłem studia podyplomowe z Zarządzania organizacjami pozarządowymi w UE oraz jestem  absolwentem  programu  rozwojowego  Centrum  Kreowania  Liderów „Kuźnia” prowadzonego przez Instytut Regionalny w Katowicach  (jest  to  elitarna  szkoła  przeznaczona  dla  ludzi biorących aktywny udział w działalności publiczno-społecznej).

Jestem przekonany, że głosując na moją osobę, dokonacie Państwo trafnego wyboru.