Jak głosować?

Ważne informacje dla wyborcy:

Important!

Poradnik wyborcy do pobrania w formacie PDF – LINK.

Samorząd terytorialny w pigułce w formacie PDF – LINK.

Do 27 X 2014 r. – Wyborca niepełnosprawny ma prawo zgłosić Prezydentowi Miasta w siedzibie Urzędu Miasta zamiar głosowania korespondencyjnego (ustnie, pisemnie, telefaksem, elektronicznie wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności).
Komisje terytorialne wywieszają obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatek.

Do 6 XI 20140 r. – Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który skończył 75 lat ma prawo zgłosić Prezydentowi Miasta w siedzibie Urzędu Miasta pisemny wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór zgody dostępny na stronach PKW). W przypadku wyborcy niepełnosprawnego należy ponadto dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Do 10 XI 2014 r. – Urząd Miasta dostarcza pakiety wyborcze osobom niepełnosprawnym, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego.

Do 12 XI 2014 r. – Wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie (w ramach tego samego okręgu wyborczego).

Do 14 XI 2014 r. – Wyborca może dopisać się do rejestru wyborców. UWAGA: Mimo, iż z praktyki wynika, że dopisanie następuje „od ręki”, procedura może trwać nawet do 3 dni. Warto dopisać się przed 10 XI 2014 r.
Rozpoczyna się cisza wyborcza.

16 XI 2014 r. – Wybory – głosowanie w godzinach 7:00 – 21:00.

Informacje w tygodniku Twoje Tychy – strona 7:

Important!

Kalendarz wyborczy do pobrania w formacie PDF – LINK.

Opracowano na podstawie strony maszglos.pl