O mnie

IMG_9884_OKDZIAŁANIA ZAMIAST OBIETNIC

Nauczyciel i trener IT – szkolę ludzi w wieku 7-80 lat w ramach edukacji szkolnej i m.in. programów unijnych, rozwijając u innych umiejętności informatyczne. Wspieram organizacje pozarządowe, jak też jestem członkiem m.in. Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Dwukrotnie byłem koordynatorem – Liderem Projektu Szlachetna Paczka na terenie Tychów. Jako jeden z inicjatorów powstania Rady Osiedla ABC – byłem przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla. Organizuję różne wydarzenia kulturalne oraz akcje społeczne na terenie Tychów.

Prywatnie – jestem szczęśliwym mężem, tańczę salsę, pływam, lubię wycieczki w góry i rowerowe, interesuję się apiterapią, wystąpieniami publicznymi, historią, społeczeństwem obywatelskim i działam w organizacjach pozarządowych.

Moim nadrzędnym celem jest komunikacja z mieszkańcami i wspólna praca na rzecz lokalnej społeczności. Będę dążył do powstania osobnych Rad Osiedli A, B i C. Jestem zwolennikiem szerokiej inicjatywy społecznej w ramach budżetu partycypacyjnego. Jako przyszły ojciec będę zabiegał o zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach.