Program

PO PIERWSZE – DIALOG

Moim nadrzędnym celem jest komunikacja z mieszkańcami i wspólna praca na rzecz miasta Tychy. Dlatego chce razem z Państwem ustalać priorytety działania. Swoje propozycje zmian można już teraz przesyłać na maila:

bartosz@kiszewski.org.pl

Bez dialogu i wzajemnego ustalenia celów i kierunków działań radny nie jest przedstawicielem mieszkańców.

PO DRUGIE LOKALNA – SPOŁECZNOŚĆ

Będę dążył do powstania osobnych Rad Osiedli A, B i C. Jestem zwolennikiem szeroko pojętej inicjatywy społecznej w ramach budżetu partycypacyjnego. W wielu miejscach należy doświetlić osiedla, by zwiększyć bezpieczeństwo m. in. w porach wieczornych i po zmroku. Ważne jest aby ulepszyć i poszerzyć infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych. Powinna być sukcesywnie zwiększana strefa bezpłatnego Internetu w mieście. Należy stworzyć program działań kulturalno-oświatowych aktywizujących osoby starsze, m. in. poprzez wolontariat oraz we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Chciałbym stworzyć program bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci młodzieży, będących uzupełnieniem oferty Młodzieżowych Domów Kultury.

PO TRZECIE – RODZINA

Jako przyszły ojciec będę dążył do zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach. Moim celem jest stworzenie programu współfinansowania mieszkań dla młodych w ramach budownictwa społecznego. Ważną kwestią jest rozwinięcie programów prewencyjnych w szkołach dotyczących m. in. narkotyków, papierosów, alkoholu i dopalaczy. Należy zmodernizować i rozbudować place zabaw na każdym z osiedli.